Kto jest dewiantem, my czy oni, czyli jak wzmocnić poczucie własnej wartości

Czy Leonardo da Vinci, Einstein, Newton, Rudolf Steiner, Wallace Wattles, Steve Jobs, czy oni byli dewiantami genetycznymi zmutowanymi ponad normę, czy to my jesteśmy dewiantami funkcjonującymi poniżej normy? I jak się ma do tego poczucie własnej wartości? I jak prosta, jedna jedyna zasada rządzi tym, jakie mamy to poczucie.