The Big Five

 5 Faktorów Ludzkiej Osobowości – The Big 5 (ang.) Na przełomie ostatnich 3-4 dekad, naukowo dowiedziono i udokumentowano, że to właśnie tych 5 konkretnych domen, zwanych Faktorem Wielkiej 5, rządzi jakością życia ludzkiego, determinując szczęście osobiste, poziom kariery zawodowej, życie socjalne, status finansowy.